Kim jesteśmy

Jesteśmy Opolskim Budowlanym Centrum Biznesu Kosta obcb.pl .

Dane osobowe


– użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe za pomocą
formularzy kontaktowych i zgłoszeniowych na stronie obcb.pl
– administratorem w/w danych jest Administrator
– dane osobowe przekazane za pomocą w/w formularzy przetwarzane są
tylko i wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia/zapytania
– Administrator gwarantuje poufność w/w danych osobowych
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne ale
niezbędne do odpowiedzi i realizacji danego zapytania/zlecenia
– Administrator nie przekazuje danych podmiotom trzecim
– Użytkownik posiada prawo do wglądu, poprawienia, sprostowania,
przeniesienia, cofnięcia zgody na przetwarzanie i usunięcia swoich danych
osobowych. Posiada również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora
– kontakt z Administratorem dostępny jest pod adresem email [email protected]

Ten post ma 2 komentarzy

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.