Kursy dla Spawaczy

Chcesz zostać certyfikowanym spawaczem? A może chcesz odnowić swoje uprawnienia spwalanicze?

Kursy dla spawaczy

OBCB Kosta specjalizuje się w kursach dla spawaczy.  Prowadzimy zajęcia teoretycznie i praktyczne pozwalające zdobyć wiedzę z zakresu spawania metodami MIG/MAG oraz TIG. Szkolenia dotyczą spawania w zakresie podstawowym oraz ponadpodstawowym. Kursy zakończone są wydaniem certyfikatu i książeczki spawacza TUV Rheinland. 

 

Wymagania od kandydata na kurs spawania:

 • Ukończone 18 lat.
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne.
 • Zaświadczenie lekarskie o możliwości uczestnictwa w kursie.
 

Szkoła dla spawaczy

OBCB Kosta to nowoczesna placówka edukacji zawodowej. Sedno naszej oferty szkoleniowej stanowi pracownia spawalnicza, gdzie szkolimy spawaczy przy akredytacji TUV Rheinland.

Pracownia spawalnicza  wyposażona jest w nowoczesny sprzęt i posiada 6 stanowisk do nauki spawania. Każde stanowisko jest komfortową i bezpieczną  przestrzenią edukacyjną. Na doskonałe warunki kształcenia składa się znakomite oświetlenie stanowisk, system nowoczesnej wentylacji, osobna szatnia oraz strefa kawowa.

 

Kursy dla spawaczy

Szkolimy w każdej metodzie: MIG, MAG, TIG, MMA. Prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” albo „Świadectwo egzaminu spawacza” lub „Książkę spawacza”. Uprawnienia spawalnicze są ważne trzy lub dwa lata, w zależności od materiału. Pod warunkiem jednak, że spawacz pracuje w zakresie swoich kwalifikacji w sposób ciągły. Istnieje możliwość ich przedłużenia. W naszej szkole spawania można przedłużyć i odnowić uprawnienia spawalnicze.

 

111 MMA

spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA

135 MAG

spawanie łukowe w osłoni gazu aktywnego elektrodą topliwą

138

Spawanie łukowe  w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym

311

Spawanie acetylenowo-tlenowe

131 MIG

spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą

136

Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym

141 TIG

spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą wolframową

Poziomy Spawania

Kursy realizowane są w 3 poziomach:

 • Poziom 1 – podstawowym – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi – T/P FW
 • Poziom 2 – ponadpodstawowym – spawanie blach spoinami czołowymi – P BW
 • Poziom 3 – zaawansowanym – spawanie rur spoinami czołowymi- T, BW
 
Poziom 1 przeznaczony jest dla osób bez żadnego doświadczenia, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze spawaniem.
 

 Natomiast poziom 2 i 3 przeznaczony jest dla osób, które przeszły poziom 1 i posiadają już podstawowe umiejętności w procesie spajania.

 

Norma 9606 pozwala na łączenie różnych poziomów kwalifikacji. W naszej szkole istnieje możliwość wyboru dowolnego poziomu szkolenia, a także łączenia w dowolny sposób tych poziomów, co nadaje spersonalizowany i dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego spawacza charakter.
 
Każdy uczestnik może wybrać dowolny sposób kształcenia według indywidualnych potrzeb.

Metody Spawania

Możliwe jest szkolenie łączone obejmujące swoim zakresem połączenie 2 lub więcej metod na danym poziomie. Szkolimy w następujących metodach: MIG 131, MAG 135, TIG 142, MMA 111 , spawanie acetylenowo -tlenowe 311

GRUPY MATERIAŁOWE W SPAWANIU

Również w zakresie grup materiałowych możliwa jest realizacja szkolenia łączonego. 

Wyróżniamy następujące grupy materiałowe:

 • Norma PN-EN 287-1 Stal
 • Norma PN-EN 9606-2 Aluminium i stopy aluminium
 • Norma PN-EN 9606-3 Miedź i stopy miedzi
 • Norma PN-EN 9606-4 Nikiel i stopy niklu
 • Norma PN-EN 9606-5 Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu
 

Pozycje spawania

Pozycje spawania:

 • PA – podolna.
 • PB – naboczna.
 • PC – naścienna.
 • PD – okapowa.
 • PE – pułapowa.
 • PF – pionowa z dołu do góry.
 • PG – pionowa z góry na dół.

Pozycje spawania rur w pozycji pochylonej pod kątem 45°:

 • H-L045 Rura: stała, Oś: pochylona, Spoina: z dołu do góry.
 • J-L045 Rura: stała, Oś: pochylona, Spoina: z góry na dół.
 
Szkolenia można łączyć  różnym zakresie: poziomu nauki, wybranej metody spawania, wybranej grupy materiałowej, a także pozycji spawania. Kombinacji łączenia jest bardzo wiele, dlatego szkolenia łączone oraz egzaminy z nimi związane wyceniane są indywidualnie.

Certyfikaty Spawalnicze

Certyfikat wystawiony przez Jednostkę Notyfikowaną – w naszym przypadku TUV Rheinland –  to obiektywny dowód spełnienia wymagań dyrektywy PED i norm zharmonizowanych.

Dzięki pozytywnemu zdaniu egzaminu uzyskuje się uprawnienia do wykonywania pracy spawacza na terenie całej Unii Europejskiej oraz Ameryki Północnej. 

Certyfikat TUV Rheinland wydawany jest w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski i niemiecki.

Uprawnienia spawalnicze ważne są trzy lata (w przypadku stali) lub dwa lata (w przypadku aluminium, miedzi, niklu oraz tytanu). 

 
certyfikaty spawalnicze

Egzaminy

Uprawnienia spawalnicze są nabywane podczas egzaminu przeprowadzanego w zależności od wybranego zakresu.

Egzaminowanie spawaczy następuje w oparciu o akredytację TUV Rheinland. Egzaminy prowadzone są pod okiem instruktora naszego ośrodka oraz Egzaminatora z ramienia TUV Rheinland zgodnie z obowiązującymi normami:

Egzaminowanie (kwalifikowanie) spawacza polega na sprawdzeniu jego umiejętności manualnych oraz zdolności do postępowania zgodnie z ustną lub pisemną instrukcją spawania WPS. Sprawdzianem tych umiejętności jest Egzamin Kwalifikacyjny Spawacza podczas, którego spawacz ma za zadanie wykonać złącze próbne w oparciu o WPS. Złącza próbne obowiązkowo podlegają badaniom. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do uzyskania certyfikatu kompetencji spawacza zgodnie z określoną normą egzaminacyjną.

 

Weryfikacja umiejętności oraz przedłużanie uprawnień spawalniczych

Nasz ośrodek prowadzi testy umiejętności spawaczy dla potrzeb własnych spawaczy lub biur pośrednictwa pracy czy zakładów pracy. 

Weryfikacja umiejętności spawalniczych najczęściej odbywa się poprzez. tzw test próbek, w którym spawacz musi samodzielnie przygotować urządzenie spawalnicze, narzędzia i materiały potrzebne do spawania oraz wykonać złącze próbne.

Ocenie podlega jakość wykonanej spiny – jej zgodność z wymaganą specyfikacją techniczną.

 

Kontakt

Opolskie Budowlane Centrum Biznesu
Ul. Wrocławska 172 c
45-830 Opole
Biuro – I piętro

Jesteś zainteresowany?

Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji